Suntem aici să ajutăm!

CLIENȚII NOȘTRI REPREZINTĂ SURSA NOASTRĂ DE INSPIRAȚIE ȘI PROVOCARE.

STRATEGIE

CONSECVENȚĂ

PERFORMANȚĂ

Suntem aici sa ajutam!

CLIENȚII NOȘTRI REPREZINTĂ SURSA NOASTRĂ DE INSPIRAȚIE ȘI PROVOCARE.

STRATEGIE

CONSECVENȚĂ

PERFORMANȚĂ

Cabinetul de Avocatură şi Insolvenţă

Marius Brănici

a promovat cele mai eficiente soluţii pentru apărarea drepturilor clienţilor săi, dând dovadă de competenţă, creativitate şi dedicaţie faţă de valorile profesiei de avocat, bazându-se pe o vastă experienţă.

Află mai mult!Află mai mult!
1

2006- PREZENT

AVOCAT ÎN BAROUL IAŞI
2

2014 - PREZENT

PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ
3

2015 - PREZENT

CONSILIER ÎN BAROUL IAŞI ŞI COORDONATOR SAJ
4

2017 - PREZENT

FORMATOR INPPA

Vă punem la dispoziție soluții

integrate, inovatoare și pragmatice

prin acordarea de asistență, reprezentare și consultanță juridică în următoarele domenii:

Name

SOCIETĂȚI, FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII

Suntem convinși că succesul societăților comerciale depinde de o serie de factori precum: strategie, organizare și aplicarea planurilor de management.
Strategiile elaborate în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură și Insolvență Marius Brănici se construiesc având în vedere cele solicitate de clienții noștri, prin raportare la particularitățile fiecărei situații în parte.
Pentru noi, fiecare caz este o nouă provocare! Dinamica acestui segment de drept impune o analiză constantă a contextului social-economic, al cererii și al ofertei, precum și al problemelor de actualitate.
- Constituirea de societăți, de asociații și/sau fundații;
- Organizarea și funcționarea societăților și organizațiilor non-profit: elaborarea regulamentului de organizare și funcționare; asistență la sedințele organelor statutare; menținerea relației cu instituțiile/autoritățile publice implicate;
- Realizarea tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale diverselor organizații de tip asociativ; due diligence pentru achiziționarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
- Asistență și consultanță juridică cu privire la încheierea de contracte în legătură cu managementul și funcționarea societăților;
- Asistență și reprezentare juridică în proceduri de negociere;
- Reprezentare și consultanță juridică în toate aspectele legate de fuziuni și achiziții;
- Asistență juridică în toate etapele reorganizării judiciare și a dizolvării societăților;
- Stabilirea strategiilor optime de urmat în vederea maximizării profitului societăților și asigurarea riscurilor față de terți.
SOCIETĂȚI,
FUZIUNI ȘI
ACHIZIȚII

Name

IMOBILIARE ȘI DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

Cabinetul Individual de Avocatură “Marius Brănici” oferă servicii de consultanță în domeniul imobiliar, precum și asistență juridică în tranzacții imobiliare: negociere și elaborare de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile, obținere de documentații cadastrale în raport cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, revendicare și constatare drept de proprietate.
Serviciile juridice prestate de cabinetul nostru, în domeniul imobiliare includ, cu titlu de exemplu:

 • Verificarea regimului tehnic și juridic al imobilului la autoritățile publice competente;
 • Redactarea, negocierea, revizuirea și acordarea de consultanță cu privire la antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă;
 • Reprezentarea și asistarea clienților în fața notarilor publici pentru încheierea și autentificarea contractelor;
 • Redactarea de opinii legale, rapoarte și memorii cu privire la situația juridică a imobilului;
 • Efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară privind existența/inexistența sarcinilor care greveaza imobilul;
 • Reprezentare în litigii.
IMOBILIARE ȘI DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

Name

PIAȚA DE CAPITAL

Legea Pieței de Capital precum și toate reglementările din acest domeniu conțin prevederi vitale pentru desfășurarea, în conditii de legalitate, a activității din cadrul unei societăți.
Noi conștientizăm importanța acestui domeniu și oferim servicii de consultanță și reprezentare juridică în cadrul litigiilor specifice acestui sector.

 • Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie;
 • Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare;
 • Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare/ modalităţi alternative;
 • Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate;
 • Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital.
PIAȚA DE CAPITAL

Name

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem bucuroși să ne reprezentăm clienții în fața instituțiilor competente a soluționa cererile de înregistrare a mărcilor, brevetelor și desenelor industriale, dar și a instanțelor judecătorești competente să sancționeze încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (prin mijloacele specifice: acțiunea în concurența neloială, acțiunea în contrafacere, etc).

 • Brevete
 • Modele de utilitate
 • Mărci și indicații geografice
 • Nume de domeniu
 • Desene și modele industrial
 • Drepturi de autor
 • Contracte de licență și cesiune
 • Litigii
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Name

FISCALITATE

Domeniul fiscal, caracterizat printr-o permanentă schimbare, constituie unul dintre cele mai vaste domenii si reprezintă un element important in viața fiecărui contribuabil.
Bazându-ne pe experiență si cunoștințe solide, oferim consultanță juridică în sfera largă a obligațiilor fiscale, precum și asistență și reprezentare clienților noștri, atât în fața autorităților fiscale, cât și a instanțelor de judecată.

- Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie;
- Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare;
- Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare/ modalităţi alternative;
- Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate;
- Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital.

FISCALITATE

Name

DREPT BANCAR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici asigură clienților săi servicii de consultanță în domeniul bancar, elaborând strategii eficiente de recuperare a împurmuturilor acordate și de optimizare a investițiilor.
De asemenea, oferim o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări si altor companii care se ocupă de intermedieri financiare.

 • Redactarea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță fiscală și a actelor de executare silită
 • Asistență și consultanță juridică în privința problemelor generate de T.V.A. și de procedura de rambursare a T.V.A.
 • Realizarea tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale diverselor organizații de tip asociativ; due diligence pentru achiziționarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Asistență și consultanță juridică cu privire la încheierea de contracte în legătură cu managementul și funcționarea societăților;
 • Consultanță juridică în ceea ce privește activitățile de import – export, precum și stabilirea taxelor vamale
 • Asistență juridică atât pentru marii contribuabili, cât și pentru micii contribuabili în vederea obținerii de înlesniri fiscale ori eșalonări la plata obligațiilor datorate bugetului consolidat
 • Asistență juridică în toate etapele reorganizării judiciare și a dizolvării societăților;
 • Recuperari taxa pe emisii poluante/taxa auto/ timbru de mediu.
DREPT BANCAR

Name

SOCIETĂȚI, FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII

Suntem convinși că succesul societăților comerciale depinde de o serie de factori precum: strategie, organizare și aplicarea planurilor de management.
Strategiile elaborate în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură și Insolvență Marius Brănici se construiesc având în vedere cele solicitate de clienții noștri, prin raportare la particularitățile fiecărei situații în parte.
Pentru noi, fiecare caz este o nouă provocare! Dinamica acestui segment de drept impune o analiză constantă a contextului social-economic, al cererii și al ofertei, precum și al problemelor de actualitate.
- Constituirea de societăți, de asociații și/sau fundații;
- Organizarea și funcționarea societăților și organizațiilor non-profit: elaborarea regulamentului de organizare și funcționare; asistență la sedințele organelor statutare; menținerea relației cu instituțiile/autoritățile publice implicate;
- Realizarea tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale diverselor organizații de tip asociativ; due diligence pentru achiziționarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
- Asistență și consultanță juridică cu privire la încheierea de contracte în legătură cu managementul și funcționarea societăților;
- Asistență și reprezentare juridică în proceduri de negociere;
- Reprezentare și consultanță juridică în toate aspectele legate de fuziuni și achiziții;
- Asistență juridică în toate etapele reorganizării judiciare și a dizolvării societăților;
- Stabilirea strategiilor optime de urmat în vederea maximizării profitului societăților și asigurarea riscurilor față de terți.
SOCIETĂȚI,
FUZIUNI ȘI
ACHIZIȚII

Name

IMOBILIARE ȘI DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

Cabinetul Individual de Avocatură “Marius Brănici” oferă servicii de consultanță în domeniul imobiliar, precum și asistență juridică în tranzacții imobiliare: negociere și elaborare de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile, obținere de documentații cadastrale în raport cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, revendicare și constatare drept de proprietate.
Serviciile juridice prestate de cabinetul nostru, în domeniul imobiliare includ, cu titlu de exemplu:

 • Verificarea regimului tehnic și juridic al imobilului la autoritățile publice competente;
 • Redactarea, negocierea, revizuirea și acordarea de consultanță cu privire la antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă;
 • Reprezentarea și asistarea clienților în fața notarilor publici pentru încheierea și autentificarea contractelor;
 • Redactarea de opinii legale, rapoarte și memorii cu privire la situația juridică a imobilului;
 • Efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară privind existența/inexistența sarcinilor care greveaza imobilul;
 • Reprezentare în litigii.
IMOBILIARE ȘI DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

Name

PIAȚA DE CAPITAL

Legea Pieței de Capital precum și toate reglementările din acest domeniu conțin prevederi vitale pentru desfășurarea, în conditii de legalitate, a activității din cadrul unei societăți.
Noi conștientizăm importanța acestui domeniu și oferim servicii de consultanță și reprezentare juridică în cadrul litigiilor specifice acestui sector.

 • Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie;
 • Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare;
 • Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare/ modalităţi alternative;
 • Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate;
 • Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital.
PIAȚA DE CAPITAL

Name

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem bucuroși să ne reprezentăm clienții în fața instituțiilor competente a soluționa cererile de înregistrare a mărcilor, brevetelor și desenelor industriale, dar și a instanțelor judecătorești competente să sancționeze încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (prin mijloacele specifice: acțiunea în concurența neloială, acțiunea în contrafacere, etc).

 • Brevete
 • Modele de utilitate
 • Mărci și indicații geografice
 • Nume de domeniu
 • Desene și modele industrial
 • Drepturi de autor
 • Contracte de licență și cesiune
 • Litigii
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Name

FISCALITATE

Domeniul fiscal, caracterizat printr-o permanentă schimbare, constituie unul dintre cele mai vaste domenii si reprezintă un element important in viața fiecărui contribuabil.
Bazându-ne pe experiență si cunoștințe solide, oferim consultanță juridică în sfera largă a obligațiilor fiscale, precum și asistență și reprezentare clienților noștri, atât în fața autorităților fiscale, cât și a instanțelor de judecată.

- Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie;
- Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare;
- Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare/ modalităţi alternative;
- Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate;
- Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital.

FISCALITATE

Name

DREPT BANCAR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici asigură clienților săi servicii de consultanță în domeniul bancar, elaborând strategii eficiente de recuperare a împurmuturilor acordate și de optimizare a investițiilor.
De asemenea, oferim o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări si altor companii care se ocupă de intermedieri financiare.

 • Redactarea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță fiscală și a actelor de executare silită
 • Asistență și consultanță juridică în privința problemelor generate de T.V.A. și de procedura de rambursare a T.V.A.
 • Realizarea tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale diverselor organizații de tip asociativ; due diligence pentru achiziționarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Asistență și consultanță juridică cu privire la încheierea de contracte în legătură cu managementul și funcționarea societăților;
 • Consultanță juridică în ceea ce privește activitățile de import – export, precum și stabilirea taxelor vamale
 • Asistență juridică atât pentru marii contribuabili, cât și pentru micii contribuabili în vederea obținerii de înlesniri fiscale ori eșalonări la plata obligațiilor datorate bugetului consolidat
 • Asistență juridică în toate etapele reorganizării judiciare și a dizolvării societăților;
 • Recuperari taxa pe emisii poluante/taxa auto/ timbru de mediu.
DREPT BANCAR

Name

DREPTUL FAMILIEI

În domeniul dreptului familiei, societatea noastră vă oferă servicii juridice, constand in consultanță si asistentă juridica, in urmatoarele materii:

- Divorț(divorțul prin acord, divorțul în instanță, divorțul cu copii minori, divorțul la mediator);

- Partajul bunurilor comune( stabilirea regimului matrimonial de bunuri, partajul la mediator, tranzacția judiciară);

- Punere sub interdicție judecătorească;

- Conflicte de paternitate ( tăgada paternitatii, stabilirea paternității, contestarea recunoașterii etc.);

- Adopție, tutelă, curatelă.

DREPTUL FAMILIEI

Name

CONTRACTE

În acest domeniu, serviciile juridice oferite de cabinetul nostru de avocatură și insolvență includ, cu titlu de exemplu:

 • Asistență juridică și reprezentare în legătură cu negocierea, încheierea și executarea contractelor civile și comerciale;
 • Redactarea și revizuirea contractelor civile și comerciale si a actelor adiționale la contracte;
 • Acordarea de consultanță juridică cu privire la inființarea de societăți mixte, acorduri de producție în comun și de co-dezvoltare, consorții și alte forme de colaborare strategice din punct de vedere comercial;
 • Reprezentarea în contracte de franciză, de agenție și alte aranjamente comerciale pentru distribuția de produse și servicii pe piața din România precum și în legătură cu alte tipuri de vânzări intermediare de produse;
 • Consultanță și asistență juridică referitoare la toate aspectele aferente dreptului consumatorilor, inclusiv aspecte ce țin de protecția consumatorilor
CONTRACTE

Name

PROTECȚIA CONSUMATORULUI & PROTECȚIA DATELOR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici pune la dispoziția clienților, sevicii complete în acest domeniu, oferind consultanță atât profesioniștilor, cât și consumatorilor. Bazându-ne pe o experiență vastă în acest domeniu, putem oferi clienților noștri următoarele servicii:

 • Acordarea de consultanță legală privitoare la cerințele necesare a fi îndeplinite de către companiile active în comerțul cu bunuri și servicii din sfera B2C;
 • Consiliere legală privind conformarea activității clienților cu practicile de comerț;
 • Asistență legală și reprezentare în fața autorităților publice și a instituțiilor responsabile în legătură cu legea privind protecția consumatorului (Autoritatea de Protecție a Consumatorului, Autoritatea pentru Protecția Datelor etc.)
 • Consilierea privind cerințele statutare aplicabile procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă;
 • Notificarea și stabilirea relației profesionale cu autoritatea competentă din România cu privire la protecția datelor cu caracter personal în regim internațional.
PROTECȚIA CONSUMATORULUI & PROTECȚIA DATELOR

Name

ENERGIE ȘI RESURSE NATURALE

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici oferă consiliere cu privire la dispozițiile legale incidente în acest domeniu, precum și alte servicii, dintre care amintim următoarele:

 • Asistenţă cu ocazia negocierii/redactării/interpretării contractelor din domeniul energie electrică, petrol, combustibili şi gaze;
 • Asistenţă juridică pe parcursul derulării proiectelor de investiţii în domeniul energetic;
 • Reprezentare în relaţia cu autorităţile de reglementare din domeniile relevante;
 • Asistenţă juridică în proiectele de construcţie a unor obiective noi şi în proiectele de reabilitare/modernizare/reconversie a obiectivelor existente;
 • Redactarea de rapoarte de consultanţă pentru procesele de privatizare/achiziţie publică/fuziune întreprinse în acest domeniu;
 • Consultanţă în domeniul sistemelor de cogenerare;
 • Reprezentare în cadrul litigiilor în acest domeniu.
ENERGIE ȘI RESURSE NATURALE

Name

DREPTUL TRANSPORTURILOR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență „Marius Brănici” asigură un spectru larg de servicii juridice referitoare la dreptul transporturilor și dreptul vamal. Oferim servicii de consiliere, reprezentare și asistență în fața organelor competente a persoanelor juridice implicate în industria de transport de orice tip.

 • Asistență cu privire la elaborarea, redactarea, negocierea, executarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte din domeniul transporturilor (contracte de expediție, de transport, contracte de asigurare de bunuri, persoane etc);
 • Consultanță cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport precum și a atestatului/certificatului de competență profesională, înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari și în diverse locuri;
 • Asistență și reprezentare a operatorilor de transport în fața instanțelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;
 • Asistență juridică cu privire la achiziția, vânzarea ori leasing-ul de mijloace de transport, indiferent de felul acestora;
 • Asistență juridică în cazul în care se dorește contestarea proceselor verbale de contravenție prin care se stabilesc sancțiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, gabarit depășit, ADR, convenția CMR etc;
 • Contestații împotriva proceselor-verbale ale Autorității Naționale Vamale de blocare a mărfurilor în vamă și de recuperare a prejudiciilor create;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața organelor abilitate ale statului în cazul accidentelor rutiere/feroviare/maritime;
DREPTUL TRANSPORTURILOR

Name

DREPT PRIVAT CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE

Cabinetul nostru de avocatură ofera sfaturi eficiente și asistență juridică în cauze ce prezintă un element de extraneitate. Printr-o bună cunoaștere a legilor din acest domeniu, noi am reușit să ne pliem pe nevoile clienților noștri și să le asigurăm respectarea drepturilor fundamentale, indiferent de cetățenie. De asemenea, activitatea noastră în acest domeniu vizează și societățile comerciale române care au filiale, sucursale sau alte sedii secundare în afara teritoriului țării, precum și societățile străine care intră în raporturi comerciale cu o societate națională. Serviciile acordate de noi constau în:

 • Acordarea de consultanţă privind statutul, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini;
 • Asistenţă în cadrul procedurilor de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţe externe;
 • Consultanţă privind implicaţiile chestiunilor juridice cu elemente de extraneitate;
 • Consultanţă privind convenţiile internaţionale şi aria de aplicabilitate a acestora în România;
 • Acordarea de asistenţă în cadrul procedurilor generate de aplicabilitatea contractelor încheiate în străinătate;
 • Consultanţă cu privire la activitatea societăţilor comerciale străine pe teritoriul României, precum şi la activitatea societăţilor comerciale române în strainătate.
DREPT PRIVAT CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE

Name

DREPTUL FAMILIEI

În domeniul dreptului familiei, societatea noastră vă oferă servicii juridice, constand in consultanță si asistentă juridica, in urmatoarele materii:

- Divorț(divorțul prin acord, divorțul în instanță, divorțul cu copii minori, divorțul la mediator);

- Partajul bunurilor comune( stabilirea regimului matrimonial de bunuri, partajul la mediator, tranzacția judiciară);

- Punere sub interdicție judecătorească;

- Conflicte de paternitate ( tăgada paternitatii, stabilirea paternității, contestarea recunoașterii etc.);

- Adopție, tutelă, curatelă.

DREPTUL FAMILIEI

Name

CONTRACTE

În acest domeniu, serviciile juridice oferite de cabinetul nostru de avocatură și insolvență includ, cu titlu de exemplu:

 • Asistență juridică și reprezentare în legătură cu negocierea, încheierea și executarea contractelor civile și comerciale;
 • Redactarea și revizuirea contractelor civile și comerciale si a actelor adiționale la contracte;
 • Acordarea de consultanță juridică cu privire la inființarea de societăți mixte, acorduri de producție în comun și de co-dezvoltare, consorții și alte forme de colaborare strategice din punct de vedere comercial;
 • Reprezentarea în contracte de franciză, de agenție și alte aranjamente comerciale pentru distribuția de produse și servicii pe piața din România precum și în legătură cu alte tipuri de vânzări intermediare de produse;
 • Consultanță și asistență juridică referitoare la toate aspectele aferente dreptului consumatorilor, inclusiv aspecte ce țin de protecția consumatorilor
CONTRACTE

Name

PROTECȚIA CONSUMATORULUI & PROTECȚIA DATELOR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici pune la dispoziția clienților, sevicii complete în acest domeniu, oferind consultanță atât profesioniștilor, cât și consumatorilor. Bazându-ne pe o experiență vastă în acest domeniu, putem oferi clienților noștri următoarele servicii:

 • Acordarea de consultanță legală privitoare la cerințele necesare a fi îndeplinite de către companiile active în comerțul cu bunuri și servicii din sfera B2C;
 • Consiliere legală privind conformarea activității clienților cu practicile de comerț;
 • Asistență legală și reprezentare în fața autorităților publice și a instituțiilor responsabile în legătură cu legea privind protecția consumatorului (Autoritatea de Protecție a Consumatorului, Autoritatea pentru Protecția Datelor etc.)
 • Consilierea privind cerințele statutare aplicabile procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă;
 • Notificarea și stabilirea relației profesionale cu autoritatea competentă din România cu privire la protecția datelor cu caracter personal în regim internațional.
PROTECȚIA CONSUMATORULUI & PROTECȚIA DATELOR

Name

ENERGIE ȘI RESURSE NATURALE

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici oferă consiliere cu privire la dispozițiile legale incidente în acest domeniu, precum și alte servicii, dintre care amintim următoarele:

 • Asistenţă cu ocazia negocierii/redactării/interpretării contractelor din domeniul energie electrică, petrol, combustibili şi gaze;
 • Asistenţă juridică pe parcursul derulării proiectelor de investiţii în domeniul energetic;
 • Reprezentare în relaţia cu autorităţile de reglementare din domeniile relevante;
 • Asistenţă juridică în proiectele de construcţie a unor obiective noi şi în proiectele de reabilitare/modernizare/reconversie a obiectivelor existente;
 • Redactarea de rapoarte de consultanţă pentru procesele de privatizare/achiziţie publică/fuziune întreprinse în acest domeniu;
 • Consultanţă în domeniul sistemelor de cogenerare;
 • Reprezentare în cadrul litigiilor în acest domeniu.
ENERGIE ȘI RESURSE NATURALE

Name

DREPTUL TRANSPORTURILOR

Cabinetul de Avocatură și Insolvență „Marius Brănici” asigură un spectru larg de servicii juridice referitoare la dreptul transporturilor și dreptul vamal. Oferim servicii de consiliere, reprezentare și asistență în fața organelor competente a persoanelor juridice implicate în industria de transport de orice tip.

 • Asistență cu privire la elaborarea, redactarea, negocierea, executarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte din domeniul transporturilor (contracte de expediție, de transport, contracte de asigurare de bunuri, persoane etc);
 • Consultanță cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport precum și a atestatului/certificatului de competență profesională, înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari și în diverse locuri;
 • Asistență și reprezentare a operatorilor de transport în fața instanțelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;
 • Asistență juridică cu privire la achiziția, vânzarea ori leasing-ul de mijloace de transport, indiferent de felul acestora;
 • Asistență juridică în cazul în care se dorește contestarea proceselor verbale de contravenție prin care se stabilesc sancțiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, gabarit depășit, ADR, convenția CMR etc;
 • Contestații împotriva proceselor-verbale ale Autorității Naționale Vamale de blocare a mărfurilor în vamă și de recuperare a prejudiciilor create;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața organelor abilitate ale statului în cazul accidentelor rutiere/feroviare/maritime;
DREPTUL TRANSPORTURILOR

Name

DREPT PRIVAT CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE

Cabinetul nostru de avocatură ofera sfaturi eficiente și asistență juridică în cauze ce prezintă un element de extraneitate. Printr-o bună cunoaștere a legilor din acest domeniu, noi am reușit să ne pliem pe nevoile clienților noștri și să le asigurăm respectarea drepturilor fundamentale, indiferent de cetățenie. De asemenea, activitatea noastră în acest domeniu vizează și societățile comerciale române care au filiale, sucursale sau alte sedii secundare în afara teritoriului țării, precum și societățile străine care intră în raporturi comerciale cu o societate națională. Serviciile acordate de noi constau în:

 • Acordarea de consultanţă privind statutul, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini;
 • Asistenţă în cadrul procedurilor de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţe externe;
 • Consultanţă privind implicaţiile chestiunilor juridice cu elemente de extraneitate;
 • Consultanţă privind convenţiile internaţionale şi aria de aplicabilitate a acestora în România;
 • Acordarea de asistenţă în cadrul procedurilor generate de aplicabilitatea contractelor încheiate în străinătate;
 • Consultanţă cu privire la activitatea societăţilor comerciale străine pe teritoriul României, precum şi la activitatea societăţilor comerciale române în strainătate.
DREPT PRIVAT CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE

Name

LITIGII PENALE ȘI DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Cabinetul nostru de Avocatură oferă servicii complete în materie penală, începând cu reprezentare în fazele incipiente ale procesului penal și până la recuperarea prejudiciilor cauzate prin atingerile aduse în mod nejustificat drepturilor și intereselor legitime ale persoanei. De asemenea, cabinetul nostru oferă consultanță și asistență juridică în litigii de drept penal al afacerilor, oferind următoarele servicii:

 • Consultanță juridică;
 • Întocmire și formulare cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici, a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice, a instituțiilor și a altor persoane juridice, pentru apărarea și reprezentarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor;
 • Asigurăm servicii de asistenţă juridică și persoanelor juridice, care, începând din anul 2006, conform legii române, pot răspunde din punct de vedere penal;
 • Suntem specializaţi în promovarea şi susţinerea unor plângeri împotriva statului Român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea tuturor căilor de atac interne;
 • Arbitraj internațional (ICSID);
 • Asistare și reprezentare în cadrul investigațiilor OLAF/DLAF;
 • Asistare și reprezentare în proceduri administrative conexe investigațiilor penale;
 • Evaziune fiscală;
 • Fraudă financiară în domeniul bancar și al asigurărilor;
 • Infracțiuni de corupție și spălare de bani;
 • Infractiuni în accesarea fondurilor europene;
 • Infracțiuni la legea contabilității;
 • Infracțiuni la regimul achizițiilor publice;
 • Infracțiuni la regimul concurenței;
 • Infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Infractiuni la regimul piețelor de capital;
 • Infracțiuni la regimul societăților comerciale
 • Infractiuni la regimul vamal;
 • Raspunderea penală a societaților comerciale;
 • Tranzacții frauduloase off shore.
LITIGII PENALE ȘI DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Name

EXECUTĂRI SILITE

Ajutorul oferit de Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici, în cadrul procedurii de executare silită, constă în asistare și reprezentare în inițierea și parcurgerea acesteia, pentru deținătorul legal al titlului executoriu, cât și pentru garantarea legalității procedurii și pentru prevenirea oricărui abuz în ceea ce îl privește pe debitorul executat:

 • Investirea cu formulă executorie;
 • Asistență și reprezentare la executarea silită în materie;
 • Civilă (contract de vânzare-cumpărare, contract de împrumut ș.a.);
 • Comercială (instrumente de plată, contracte comerciale ș.a.);
 • Fiscală (executarea silită a creanțelor bugetare);
 • Contestația la titlu, contestația la executare silită propriu-zisă, suspendarea executării silite, suspendarea procedurii de executare silită, prescriptia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executarii silite;
 • Predarea silită a bunurilor mobile;
 • Predarea silită a bunurilor imobile.
EXECUTĂRI SILITE

Name

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Strategiile Cabinetului de Avocatură Marius Brănici sunt concepute pentru a veni in sprijinul Asociațiilor de Proprietari ce se confruntă cu probleme administrative sau juridice. Astfel, cabinetul nostru se ocupă cu soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute, prin elaborarea unor planuri de negociere, care vizează recuperarea în întregime a creanțelor datorate. De asemenea, societatea noastră asigură reprezentare si consultanță în fața instanțelor judecătorești.

 • Recuperarea cotelor de întreținere și a penalităților aferente
 • recuperare fondurilor speciale ( fond rulment, fond reparații ș.a);
 • Interpretarea legală a modului de aplicare a penalităților;
 • Depășirea dificultăților cauzate de gestiunea frauduloasă a unora dintre membrii Asociației (delapidare);
 • Procedura de urmat pentru înființarea unei Asociații de Proprietari;
 • Contestația la titlu, contestația la executare silită propriu-zisă, suspendarea executării silite, suspendarea procedurii de executare silită, prescripția dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării silite;
 • Desprinderea anumitor scări din Asociația principală;
 • Predarea silită a bunurilor imobile;
 • Alte probleme care implică nemulțumirile membrilor Asociației.
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Name

LITIGII PENALE ȘI DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Cabinetul nostru de Avocatură oferă servicii complete în materie penală, începând cu reprezentare în fazele incipiente ale procesului penal și până la recuperarea prejudiciilor cauzate prin atingerile aduse în mod nejustificat drepturilor și intereselor legitime ale persoanei. De asemenea, cabinetul nostru oferă consultanță și asistență juridică în litigii de drept penal al afacerilor, oferind următoarele servicii:

 • Consultanță juridică;
 • Întocmire și formulare cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici, a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice, a instituțiilor și a altor persoane juridice, pentru apărarea și reprezentarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor;
 • Asigurăm servicii de asistenţă juridică și persoanelor juridice, care, începând din anul 2006, conform legii române, pot răspunde din punct de vedere penal;
 • Suntem specializaţi în promovarea şi susţinerea unor plângeri împotriva statului Român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea tuturor căilor de atac interne;
 • Arbitraj internațional (ICSID);
 • Asistare și reprezentare în cadrul investigațiilor OLAF/DLAF;
 • Asistare și reprezentare în proceduri administrative conexe investigațiilor penale;
 • Evaziune fiscală;
 • Fraudă financiară în domeniul bancar și al asigurărilor;
 • Infracțiuni de corupție și spălare de bani;
 • Infractiuni în accesarea fondurilor europene;
 • Infracțiuni la legea contabilității;
 • Infracțiuni la regimul achizițiilor publice;
 • Infracțiuni la regimul concurenței;
 • Infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Infractiuni la regimul piețelor de capital;
 • Infracțiuni la regimul societăților comerciale
 • Infractiuni la regimul vamal;
 • Raspunderea penală a societaților comerciale;
 • Tranzacții frauduloase off shore.
LITIGII PENALE ȘI DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Name

EXECUTĂRI SILITE

Ajutorul oferit de Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici, în cadrul procedurii de executare silită, constă în asistare și reprezentare în inițierea și parcurgerea acesteia, pentru deținătorul legal al titlului executoriu, cât și pentru garantarea legalității procedurii și pentru prevenirea oricărui abuz în ceea ce îl privește pe debitorul executat:

 • Investirea cu formulă executorie;
 • Asistență și reprezentare la executarea silită în materie;
 • Civilă (contract de vânzare-cumpărare, contract de împrumut ș.a.);
 • Comercială (instrumente de plată, contracte comerciale ș.a.);
 • Fiscală (executarea silită a creanțelor bugetare);
 • Contestația la titlu, contestația la executare silită propriu-zisă, suspendarea executării silite, suspendarea procedurii de executare silită, prescriptia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executarii silite;
 • Predarea silită a bunurilor mobile;
 • Predarea silită a bunurilor imobile.
EXECUTĂRI SILITE

Name

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Strategiile Cabinetului de Avocatură Marius Brănici sunt concepute pentru a veni in sprijinul Asociațiilor de Proprietari ce se confruntă cu probleme administrative sau juridice. Astfel, cabinetul nostru se ocupă cu soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute, prin elaborarea unor planuri de negociere, care vizează recuperarea în întregime a creanțelor datorate. De asemenea, societatea noastră asigură reprezentare si consultanță în fața instanțelor judecătorești.

 • Recuperarea cotelor de întreținere și a penalităților aferente
 • recuperare fondurilor speciale ( fond rulment, fond reparații ș.a);
 • Interpretarea legală a modului de aplicare a penalităților;
 • Depășirea dificultăților cauzate de gestiunea frauduloasă a unora dintre membrii Asociației (delapidare);
 • Procedura de urmat pentru înființarea unei Asociații de Proprietari;
 • Contestația la titlu, contestația la executare silită propriu-zisă, suspendarea executării silite, suspendarea procedurii de executare silită, prescripția dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării silite;
 • Desprinderea anumitor scări din Asociația principală;
 • Predarea silită a bunurilor imobile;
 • Alte probleme care implică nemulțumirile membrilor Asociației.
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

ALĂTURĂ-TE
ECHIPEI!

ALĂTURĂ-TE
ECHIPEI!

Cabinetul de Avocatură și Insolvență Marius Brănici organizează stagii de practică periodice, oferind astfel șansa tinerilor studenți să ia contact cu provocările pe care le implica exercitarea profesiei de avocat. În egală măsură, societatea noastră recrutează studenți și pe latură de insolventă, creând un cadru în care tinerii pot să descopere ceea ce presupune profesia de practician în insolvență și ajutând astfel la conturarea unei opinii în ceea ce privește acest domeniu mai puțin cunoscut în rândul studenților.

Societatea noastră caută studenți care doresc să se alăture cabinetului nostru, ce dețin cunoștințe solide din domeniul dreptului, deschiși, comunicativi și cu abilități de lucru în echipă.

Așteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail: office@mariusbranici.ro sau pe nr. fax. 0232706880.

Ce spun partenerii noștri

"Clubul nostru anunță încheierea unui parteneriat între Politehnica Iași și Cabinetul de Avocatură Marius Brănici.

De pe urma acestei asocieri vor avea de câștigat și toți suporterii care și-au achiziționat abonament pentru sezonul 2019/20 la meciurile de pe teren propriu ale Politehnicii. Angajații clubului și fanii fideli vor beneficia astfel de o reducere de până la 30% aplicată tarifului serviciilor juridice oferite de Cabinetul de Avocatură Marius Brănici."

Politehnica Iași
Parteneriatul între Politehnica Iași și Cabinetul de Avocatură Marius Brănici

Parteneriatul între Politehnica Iași și Cabinetul de Avocatură Marius Brănici

Oamenii priveau avocatul ca pe o persoană care nu a reușit la magistratură

"Oamenii priveau avocatul ca pe o persoană care nu a reușit la magistratură"